IGI
BREZO

Narodil sa 29. mája 1965 v obci Sihelné na Orave (horský región severozápadného Slovenska). Po maturite na gymnáziu v roku 1983 študoval na hotelovej akadémii a následne pracoval vo svojom odbore v rámci cestovného ruchu. v súčasnosti Brezo cestuje po mnohých štátoch Európy, ale aj Ázie, strednej, južnej a severnej Ameriky.

Igi mal k maľovaniu blízko už od detstva, počas štúdií sa úspešne zúčastňoval rôznych výtvarných súťaží, čoho výsledkom bolo, že v roku 2008 začal maľovať aj vystavovať profesionálne. Trvalou a nosnou inšpiráciou jeho maľby bola a stále je príroda. Topografia zeme, vegetačný kryt, podoby a premeny živlov - zeme, vody, ohňa a vzduchu, ale aj nálady a atmosféra krajiny, jej celistvosť i detaily ... viditeľný povrch, štruktúry i vnútorné sily a energia.

Štýlovým východiskom jeho krajinárskej maľby bol romantizmus a realizmus. Od roku 2009 v maliarskom rukopise a kolorite inklinuje k americkému abstraktnému expresionizmu, môžeme povedať, že až k akčnej a gestickej maľbe, k európskemu informelu, tachizmu a štrukturálnej maľbe. Jeho obrazy predstavujú explozívne maliarske erupcie. Maľby vyžarujú jasné, ale aj tlmené, vnútorné tóny farieb. Majú svoje farebné svetlá, ale aj magické, tajomné hĺbky monochrómov.

Igi Brezo maľuje aj figurálne kompozície: biblické motívy utrpenia Krista, ľudské tváre, rozprávkové motívy, hudobné inšpirácie a kvetinové zátišia. Medzi jeho obrazmi nájdeme aj pohľady do vesmíru a vesmírne mapy. Sú to obrazy videnia, reality i fantázie, ale aj maliarskej a ľudskej meditácie. Rozjímania o našej planéte, nebeskej oblohe a nekonečnom vesmíre.

Igi Brezo maľuje komorné i veľké formáty, používa akryl a kombinované techniky.